ALUSTEEL spol. s r.o.

Kontakt

ALUSTEEL, spol. s r.o.

Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
IČO: 36054950
DIČ: 2020065102
IČ DPH: 2020065102
Spoločnosť ALUSTEEL je zapísaná v obchodnom registri okresného Súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, zložka č.7779/S
allu